Uchwała nr RGK.0007.114.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Uchwała nr RGK.0007.114.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 września 2015

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Niezapominajki” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym  65/24 w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik plik do pobrania (103kB) pdf
Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi stanowiącej własność Gminy Białe Błota oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 65/24 w miejscowości Ciele, jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku o nadanie nazwy ulicy dla przedmiotowej drogi.
We wniosku mieszkaniec zaproponował nazwę ulicy "Niezapominajki".
Wyżej wymienioną nazwę pozytwnie zaopiniowała Rada Sołecka.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (6 października 2015, 08:23:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324