Uchwała nr RGK.0007.154.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.154.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Szczęśliwa Przystań” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 239/59 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.154.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015 r.
plik do pobrania (86kB) pdf

Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi stanowiącej własność Gminy Białe Błota oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 239/59 w miejscowości Łochowo, jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku o nadanie nazwy ulicy dla przedmiotowej drogi.
Rada Sołecka pozytwnie zaopiniowała nazwę ulicy "Szczęśliwa Przystań".
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (5 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2016, 10:27:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356