Uchwała Nr RGK.0007.4.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola [...]

Uchwała Nr RGK.0007.4.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.: poz. 1045, poz. 1890) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się kryteria naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Białe Błota na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.4.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 stycznia 2016 r. plik do pobrania (27kB) pdf


Uzasadnienie
Z uwagi na potrzebę prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na drugim etapie do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, koniecznym jest ustalenie kryteriów samorządowych na potrzeby ww. rekrutacji. Kryteria powinny być określone uchwałą Rady Gminy i podane do publicznej wiadomości do końca stycznia, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r., które obowiązuje od  1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (28 stycznia 2016, 14:56:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336