Uchwała Nr RGK.0007.30.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.30.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm., z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. odrogach publicznych (t. j.: Dz.U. z 2015 r., poz 460 ze. zm., z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr RGK.0007.31.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Ulicę Bocianowo położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bydgoskiej (droga gminna nr 050605 C) do ulicy Morelowej, po terenie działek nr: 110/2, 156/8, 156/1, 156/7, 173/2, 106/7, 109/6, 109/22, 110/4, 111/1, cz.114/13, cz.113/1, 109/11, cz.112/13, cz.112/3, wskazaną pod nr 2 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
2) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Ulicę Aronii położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Jaworowej do ulicy Śliwkowej, po terenie działek nr: cz.174/3, cz.173/7, 182/14, cz. 188/15, wskazaną pod nr 9 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
3) w § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) Ulice: Żołędziową, Jodłową i Wrzosową położone w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegające od ulicy Bydgoskiej (droga gminna nr 050605 C) do ulicy Biznesowej w Przyłękach (droga gminna nr 050656 C), po terenie działek nr: 163/30, 163/35, 167, 168/32, 411, 166/1, 165/5, 251/3, 412, 183/2, 413, 217/3, 260/2, 261/2, 262/2, 226/13, 228/30, 265/9, 230/20, 267/18, 227/3, 228/35, 265/11, 228/37, 229/17, 419, 230/31, 267/11, 267/14, 267/16, 251/1, 199/1, 244/2, 267/12, 270/3, 280/2, 299/8, 278/2, 277/4, 299/10, 277/6, 299/12, 275/2, 299/13, 416, 302/1, 415, 302/2, 366/1, 301/3, 417, 302/3, 418, 301/4, 365/4, 300/4, 302/4, 365/3, wskazane pod nr 11 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
4) w § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Ulicę Kielecką położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Jaworowej do ulicy Jodłowej, po terenie działek nr: 175/2, 174/18, 174/29, 219/3, 206/10, 211, 207/12, 208/12, 209/5, 210/2, wskazaną pod nr 12 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
5) w § 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Ulicę Krętą położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Kieleckiej do ślepego zakończenia na działce nr 219/21, po terenie działek nr: 219/21, 219/11, wskazaną pod nr 13 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
6) w § 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) Ulicę Morelową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bocianowo do ulicy Długiej, po terenie działek nr: cz.114/13, cz.115/35, wskazaną pod nr 16 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
7) w § 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) Ulicę Morwową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Zielonej do ulicy Długiej, po terenie działek nr: 115/39, 115/29, wskazaną pod nr 17 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
8) w § 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) Ulicę Rumiankową położoną w miejscowości Zielonka, obręb geodezyjny Zielonka, przebiegającą od ulicy Bydgoskiej do ulicy Dzięciołowej, po terenie działki nr: 104/30, wskazaną pod nr 21 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zmiany dokonane niniejszą uchwałą w uchwale nr RGK.0007.32.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych mają na celu uaktualnienie wykazu działek, przez które przebiegają drogi zaliczane do kategorii dróg publicznych z ich faktycznym przebiegiem oraz poprawę błędów w numeracji działek, które wystąpiły w zmienianej uchwale.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (4 kwietnia 2016, 15:19:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352