Uchwała Nr RGK.0007.31.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.31.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę  Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm., Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz.U. z 2015 r., poz 460, ze zm., z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr RGK.0007.32.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 29 otrzymuje brzmienie:
„29) Ulicę Kalinową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Brzozowej (droga gminna nr 050641C) do ulicy Leśnej, po terenie działek nr: cz.225/70 i 205/14 wskazaną pod nr 29 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
2) w § 1 pkt 34 otrzymuje brzmienie:
„34) Ulicę Lamparcią położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 307/32, po terenie działek nr: 306/11 i 307/5, wskazaną pod nr 34 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
3) w § 1 pkt 35 otrzymuje brzmienie:
„35) Ulicę Letniskową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Topolowej, do skrzyżowania z drogą przebiegającą przez działkę nr 1059, po terenie działek nr: 1055, cz. 255/16 wskazaną pod nr 35 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
4) w § 1 pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) Ulicę Lipową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Czereśniowej do ulicy Bratkowej, po terenie działek nr: 167/17, 168/10, 168/14, 169/21 i 640, wskazaną pod nr 37 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
5) w § 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie:
„39) Ulicę Lwią położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej, zakończonej na granicy działki 309/34, po terenie działek nr: cz. 309/34, 310/10 i 310/12, wskazaną pod nr 39 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
6) w § 1 pkt 44 otrzymuje brzmienie:
„44) Ulice: Migdałową i Promykową położone w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegające od granicy działki nr 223/9, do granicy działki nr 233/4, po terenie działek nr: 233/4, 1252, 1256, 223/9, wskazaną pod nr 44 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
7) w § 1 pkt 48 otrzymuje brzmienie:
„48) Ulicę Mostową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Żeglarskiej (droga gminna nr 050603C), zakończoną ślepo na granicy działki nr 239/58, po terenie działki nr: cz. 239/58, wskazaną pod nr 48 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
8) w § 1 pkt 60 otrzymuje brzmienie:
„60) Ulicę Słowackiego położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Henryka Sienkiewicza, do ulicy Leszczynowej (droga gminna nr 050603C), po terenie działek nr: cz. 148/35, 147/72, 148/48 wskazaną pod nr 60 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
9) w § 1 pkt 61 otrzymuje brzmienie:
„61) Ulicę Sosnową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Wierzbowej (droga powiatowa nr 1536), zakończoną ślepo na granicy działki nr 347, po terenie działek nr: 301/7, 302/7, 303/22, 346, 306/13, cz. 305/14, cz. 304/13, 307/23, 308/13, 313/43, wskazaną pod nr 61 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
10) w § 1 pkt 68 otrzymuje brzmienie:
„68) Ulicę Topolową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Szosa Bydgoska (droga powiatowa 1926C), do końca obrębu ewidencyjnego Łochowo, do granicy działki nr 339/3, po terenie działek nr: 339/3 i 1054, wskazaną pod nr 68 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
11) w § 1 pkt 69 otrzymuje brzmienie:
„69) Ulicę Tygrysią położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Sosnowej, zakończoną ślepo na granicy działki nr 308/14, po terenie działki nr: 308/149, wskazaną pod nr 69 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
12) w § 1 pkt 70 otrzymuje brzmienie:
„70) Ulicę Wczasową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Wycieczkowej, do ulicy Letniskowej, po terenie działek nr: 1056, cz. 256/13, cz. 258/72, 259/20, 260/5, 258/69 wskazaną pod nr 70 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”;
13) w § 1 pkt 74 otrzymuje brzmienie:
„74) Ulicę Wrzosową położoną w miejscowości Łochowo, obręb geodezyjny Łochowo, przebiegającą od ulicy Cedrowej, do ulicy Storczykowej (droga gminna nr 050666C), po terenie działek nr: 580, cz. 583, 190/22, wskazaną pod nr 74 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zmiany dokonane niniejszą uchwałą w uchwale nr RGK.0007.32.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych mają na celu uaktualnienie wykazu działek, przez które przebiegają drogi zaliczane do kategorii dróg publicznych z ich faktycznym przebiegiem oraz poprawę błędów w numeracji działek, które wystąpiły w zmienianej uchwale.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (4 kwietnia 2016, 15:21:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359