Uchwała Nr RGK.0007.32.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr RGK.0007.32.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2015 r., poz. 1515, ze zm. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, z 2016 r. poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r.) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych ulicę Niedźwiedzia w miejscowości Ciele, obręb geodezyjny Ciele, przebiegającą od skrzyżowania z ul. Źródlaną (droga gminna nr 050644C) do skrzyżowania z ul. Myśliwską, po terenie działki o numerze ewidencyjnym: 121/72 wskazaną pod nr
1 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.32.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2016 r.
plik do pobrania (1783kB) pdf

Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, z 2016 r. poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
W celu prawidłowego administrowania drogami, konieczne jest zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (4 kwietnia 2016, 15:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327