Uchwała Nr RGK.0007.111.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.111.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 października 2016


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Graniczna” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 326 miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.111.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 października 2016 r.
Plik do pobrania (332kB) pdf

 Uzasadnienie
Z wnioskiem o nadanie nazwy "ul. Graniczna" dla drogi stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 326, w obrębie ewidencyjnym Łochowo, gmina Białe Błota (własność Gminy) wystąpili mieszkańcy, uzasadniając wniosek faktem, iż przedmiotowa droga jest tak potocznie nazywana. Wyżej wymienioną nazwę pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (28 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (28 października 2016, 08:33:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319