Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urząd Gminy Białe Błota

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /ugbb/skrytka
/ugbb/skrytkaESP
Informujemy, że funkcjonuje elektroniczna skrzynka podawcza na platformie epuap - żeby można było złożyć wniosek w formie elektronicznej do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na w/w platformie oraz posiadanie potwierdzonego profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego– konto jest bezpłatne. Potwierdzenie Profilu zaufanego można dokonać w instytucjach: Urząd Wojewódzki, Urząd Skarbowy, ZUS. Potwierdzenie profilu jest bezpłatne. Docelowo w II połowie 2015 roku zostanie uruchomiony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 – 16:00; wtorek: 7:00 - 18:00; piątek: 7:00 - 14:30) do sekretariatu Urzędu następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, profilem zaufanym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • ODT, DOC, RTF,
  • ODS, XLS,
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 2. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Pasek (18 lutego 2015)
Opublikował: Andrzej Pasek (18 lutego 2015, 10:03:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9377