Zebranie wiejskie w Sołectwo Lisi Ogon w dniu 14.08.2020 r. o godz. 18.00

 
            Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Lisiego Ogona na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Lisim Ogonie ul. Wyczynowa 2, dnia 14.08.2020r. (piątek) o godz. 18:00. 


Ustanawia się następujący porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2.Stwierdzenie quorum, wybór protokolanta oraz sekretarza zebrania.
3.Przedstawienie propozycji dokonania zmian w uchwale nr 1 na 2019 rok zebrania wiejskiego sołectwa Lisi Ogon w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2020r.
4. Omówienie i głosowanie.
5. Przedstawienie propozycji na fundusz sołecki na 2021 rok.
6. Omówienie i głosowanie.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.
 
Sołtys           
Mariusz Grządziela                           

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (7 sierpnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (7 sierpnia 2020, 11:46:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253