ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE Zielonka, 15 lipca 2020 r., GODZ. 18:00

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE 

Szanowni Mieszkańcy Zielonki, 
W imieniu Rady Sołeckiej Zielonki oraz własnym zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się 15 lipca o godz. 18:00 na placu sołeckim w Zielonce przy ul. Jaworowej. 
  
Porządek Zebrania: 
1. Otwarcie zebrania wiejskiego, 
2. Przedstawienie zaproszonych gości, 
3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta, 
4. Stwierdzenie ważności zebrania, 
5. Ustalenie porządku zebrania i jego zatwierdzenie, 
6. Omówienie wykonanych zadań z budżetu sołeckiego w 2019 roku, 
7. Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem, 
8. Omówienie zmian w budżecie sołeckim na 2020 rok, 
9. Głosowanie w sprawie zmiany w funduszu sołeckim na 2020 rok, 
10. Utrzymanie dróg, 
11. Wolne wnioski, 
12. Zakończenie zebrania. 
  
Gorąco zachęcam do udziału w zebraniu, gdyż chcemy omówić w gronie mieszkańców kilka istotnych tematów związanych z Zielonką. Państwa głos oraz zaangażowanie będą mieć realny wpływ na planowanie działania w naszej małej ojczyźnie. 
  
W czasie spotkania należy zachować zasady dotyczące bezpiecznego dystansu między osobami oraz stosować maseczki ochronne. 
Sołtys
     Tomasz Konieczyński

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (8 lipca 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (8 lipca 2020, 15:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203