Dyżury radnych

Dyżury radnych

Dyżur Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, przyjmuje po uprzednim umówieniu  telefonicznym pod numerem tel. 728 981 960   Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota  [...]

Informacja dotycząca odwołania dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

W związku z XVI Sesją Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 2.09.2019 r. dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota został odwołany. [...]

Informacja dot. zmiany terminu dyżuru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota.

  W miesiącu wrześniu 2019 r. dyżur p. Bronisława Balcerowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota odbędzie się w dniu 2.09.2019 r., natomiast dyżur p. Marii Wolsztyńskiej Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota [...]

Informacja dot. odwołania dyżuru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota.

W związku z przerwą wakacyjną dyżur p. Bronisława Balcerowskiego Przewodniczącego Rady Gminy i p. Marii Wolsztyńskiej Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota został odwołany w miesiącu lipcu 2019 r. [...]

Informacja dot. dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

W dniu 3.06.2019 r. od godz. 15.00 do 16.00 w Biurze Rady Gminy, w budynku przy ul. Guliwera 4a  będzie pełnił dyżur Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Bronisław Balcerowski.  W dniu 10.06.2019 r. od godz. 15.00 do 16.00 w [...]

Informacja dot. zmiany miejsca dyżuru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota

W związku z przeniesieniem Biura Rady Gminy Białe Błota, dyżur Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota będzie odbywał się w budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4A w Białych [...]

Informacja o dyżurze radnego Sławomira Ruge

Dnia 24.01.2019r. w  godz. 17.00 do 18.30 radny Sławomir Ruge odbędzie dyżur Radnego Gminy w Gminnym Centrum Kultury przy ul. Jałowcowej 7 w Łochowie.  [...]

Dyżury radnych

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota   Bronisław Balcerowski   w sprawie przyjmowania skarg i [...]

metryczka