Petycje do Wójta

Petycje do Wójta

Petycja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w okolicy Niepublicznego Przedszkola i Szkoły 4 Pory Roku w Cielu poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ul. Osiedle

W związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 tj. z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji [...]

Petycja mieszkańców miejscowości Białe Błota dotycząca budowy obwodnicy Białych Błot.

/złożony dokument zawiera 200 podpisów ; w dokumencie brak notatki ze spotkania mieszkańców z Wójtem z dnia 20.06.2018 ( wnioskodawcy nie załączyli do dokumentu)/ [...]

Petycja mieszkańców Zielonki

Petycja mieszkańców miejscowości Zielonka [...]

Ptycja mieszkańców miejscowości Zielonka i Pradki

Petycja mieszkańców miejscowości Zielonka i Prądki dotycząca dokończenia budowy oświetlenia i budowy progów spowalniających na ulicy Bydgoskiej [...]

Petycja mieszkańców Białych Błot ulica Gwarna

Petycja mieszkańców miejscowości Białe Błota ulica Gwarna dotycząca złego stanu nawierzchni ulicy [...]

Petycja mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego ulica Żytnia

Petycja mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego ulica Żytnia dotyczący stanu nawierzchni ulicy [...]

Protest mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego

Komitet Koordynacyjny 400 kV wnosi sprzeciw w sprawie dalszego procedowania przez Urząd Gminy Białe Błota "Budowy linii 400kV ...." w kształcie zaproponowanym przez Polskie Sieci Energoelektryczne...... [...]

metryczka