Petycje do Rady

Petycje do Rady

Petycja mieszkańców miejscowości Białe Błota dotycząca budowy obwodnicy Białych Błot

/złożony dokument zawiera 200 podpisów ; w dokumencie brak notatki ze spotkania mieszkańców z Wójtem z dnia 20.06.2018 ( wnioskodawcy nie załączyli do dokumentu)/ [...]

metryczka