Obwieszczenia - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenia - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu w rejonie ulicy Rubinowej w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.11.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn w rejonie ulicy J. Bartkowiaka w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.62.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie szafki oświetlenia ulic wraz z zasilaniem w rejonie ulicy Altanowej i Betonowej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.61.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn w rejonie ulicy Kasztanowej i Śluzowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.57.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn w rejonie ulicy J. Kochanowskiego w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.56.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn w rejonie ulicy Hippicznej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.55.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Mostowej w Przyłękach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.47.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepławki dla organizmów wodnych na rzece Stara Noteć Rynarzewska w Kruszynie Krajeńskim oraz Władysławowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.128.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej w rejonie ulicy C. Miłosza w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.43.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci nn w rejonie ulicy C. Miłosza w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.38.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej m.in. na budowie ogrodzenia cmentarza oraz umocowaniu skarpy w rejonie ulicy Kaplicznej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.60.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących przyłączy gazowych w rejonie ulicy Czerskiej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.39.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Ukośnej w Łochowicach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.41.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetleniowej kablowej w rejonie ulic Zagajnikowej i Żołędziowej w Zielonce oraz Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.59.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetleniowej kablowej wraz ze słupami oraz szafą oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Bydgoskiej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.58.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śc wraz z przyłączami gazu w rejonie ulicy Wysokiej, Ukośnej, Nektarowej, Niskiej i Poziomej w Prądkach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.34.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Żurawiej i ul. Pawiej w Łochowicach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.24.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wlz wraz z instalacjami zasilającymi w rejonie ulicy Jaworowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.54.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śc wraz z przyłączem gazu w rejonie ulicy Geodetów w Prądkach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.33.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu śc wraz z przyłączem gazu w rejonie ulicy W. Szymborskiej w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.32.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu w rejonie ulicy Widok w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.25.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia terenu – lamp parkowych w rejonie ulicy Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.35.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej w rejonie ulicy Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.29.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ulicy Brackiej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.20.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej w rejonie ulicy Bocznej w Przyłękach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.19.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Orzechowej w Zielonce (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.26.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Lilakowej w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.23.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączami w rejonie ulicy C. Miłosza w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.22.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączem w rejonie ulicy Dworskiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.53.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączami w rejonie ulicy Perłowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.52.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetleniowej w rejonie ulicy Bydgoskiej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.51.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Rzepakowej, Żniwnej, Pszennej, Dziurawcowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.50.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jutrzenki w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.49.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Kochanowskiego oraz Szymborskiej w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.9.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miasteczka rowerowego w rejonie ulicy Liściastej oraz Żurawinowej w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.16.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie głównej przepompowni ścieków w rejonie ulicy Przemysłowej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.13.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Geodetów w Prądkach (zawieszenie postępowania)

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.42.2020.4   Na podstawie art. 98, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem w rejonie ulicy Kaplicznej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.6.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej w rejonie ulicy Twardej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.28.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu placu sołeckiego w rejonie ulicy Jaworowej w Zielonce (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.17.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Niedzielnej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.48.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Cichej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.46.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn w rejonie ulicy Platynowej w Przyłękach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.18.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączami gazu w rejonie ulicy Storczykowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.10.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Pomiarowej i Geodetów w Prądkach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.12.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączeni gazu dn 32 PE

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączeni gazu dn 32 PE, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 140/15,141/9, 279, 280, 281,282, 283 i działce o numerze ewidencyjnym 284 obręb Łochowice, gmina Białe [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy C. Miłosza w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.43.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Geodetów w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.42.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Ukośnej w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.41.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Szpakowej w Zielonce oraz w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.40.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 149/9, 330 I DZIAŁCE O NUMERZEEWIDENCYJNYM 149/22 OBRĘB ŁOCHOWO, GMINA BlAŁE BŁOTA. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania przyłączy gazowych w rejonie ulicy Czerskiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.39.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku zaplecza biurowego wraz z przyłączami Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w Białych Błotach (wydanie decyzji).

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.116.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn w rejonie ulicy Źródlanej w Cielu (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.124.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zespołu linii kablowych w rejonie ulicy Jodłowej w Prądkach i Zielonce (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.3.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Wysokiej, Ukośnej, Nektarowej, Niskiej i Poziomej w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.34.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Geodetów w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.33.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Wisławy Szymborskiej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.32.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GPR.6733.36.2020.3   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Zabytkowej w Przyłękach w gminie Białe Błota oraz w Brzozie w gminie Nowa Wieś Wielka (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.5.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Geodetów w Prądkach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.8.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w rejonie ulicy Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.29.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w ul. Twardej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.27.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w ul. Orzechowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.26.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w ul. Widok w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.25.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Żurawiej i ul. Pawiej w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.24.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śc wraz z przyłączami w rejonie ulicy Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.125.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Nad Stawem w Cielu oraz Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.122.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu w rejonie ulicy Myśliwskiej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.2.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Lilakowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.23.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Miłosza w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.22.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulicy Wróbla w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.21.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulicy Brackiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.20.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w przebiegu drogi dojazdowej w rejonie ulicy Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.123.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Bocznej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.19.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Platynowej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.18.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Ogrodowej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.4.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ulicy Wyspiańskiego oraz Szosa Nakielska w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.126.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu placu sołeckiego w rejonie ulicy Jaworowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.17.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Miasteczka Rowerowego w rejonie ulicy Liściastej i Żurawinowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.16.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Śliwkowej w Przyłękach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.129.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN na odcinku Przyłęki-Trzciniec w ciągu ulicy Gminnej oraz Alei por. Józefa Trojana-Kruka w Białych Błotach oraz Zielonce (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.119.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie głównej pompowni ścieków (GPŚ) w rejonie ulicy Przemysłowej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.13.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Pomiarowej i Geodetów w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.12.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Biznesowej w Zielonce oraz Wrzosowej w Przyłękach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.120.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Rubinowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.11.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Storczykowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.10.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Kochanowskiego i Szymborskiej w Łochowo (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.9.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Żubrzej w Łochowicach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.118.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Geodetów w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.8.2020.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w rejonie ulicy Kaplicznej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.6.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w ciągu ulic: Platynowa, Dymna, Siewna w Przyłękach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.121.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy J. Brzechwy oraz Z. Krasińskiego w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.7.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przepławki dla organizmów wodnych w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota oraz we Władysławowie, gmina Łabiszyn (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.128.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicy Zabytkowej w Przyłękach w Białych Błotach oraz w Brzozie w Nowej Wsi Wielkiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.5.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Bakaliowej i Orzechowej w Zielonce (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.97.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Perłowej w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.100.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Kanałowej w Łochowicach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.117.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Ogrodowej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.4.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Małej w Cielu (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.99.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnego zespołu linii kablowych w rejonie ulicy Jodłowej w Zielonce oraz Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.3.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Myśliwskiej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.2.2020.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych w rejonie ulicy Rolnej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.127.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.108.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Małej w Cielu (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.105.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Źródlanej w Cielu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.124.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Śliwkowej w Przyłekach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.129.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ciągu ulicy Wyspiańskiego i Szosa Nakielska w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.126.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ciągu ulicy Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.125.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.123.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicy Drzewieckiej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.114.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Chlebowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.107.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Słomowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.106.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Falistej w Przyłękach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.102.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Bukszpanowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.113.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Spacerowej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.93.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Granicznej i Ku Stawom w Prądkach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.92.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w ciągu ulicy Jana Brzechwy w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.98.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci nn 0,4 kV w celu zasilenia oświetlenia drogowego oraz systemu sterowania ruchem w rejonie ulicy Nowowiejskiej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.74.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Usługowej w Przyłękach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.103.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Leśna i Biedronki (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.89.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Cielu oraz Białych Błotach w rejonie ulicy Nad Stawem (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.122.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Biznesowej w Zielonce oraz Wrzosowej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.120.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w Przyłękach w ciągu ulicy Platynowej, Dymnej i Siewnej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.121.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budynku zaplecza biurowego wraz z przyłączami Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.116.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw w rejonie ulic Lipowej i Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.84.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci nn 0,4 kV w celu zasilenia systemu sterowania ruchem w ciągu ulicy Szczecińskiej w Lisim Ogonie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.80.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Rydzowa, Koźlakowa w Zielonce (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.96.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w ciągu ulicy Gilowej w Zielonce (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.101.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu w rejonie ulicy Jaskółczej w Łochowicach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.81.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicy w ciągu ulic: Ceramicznej, Chlebowej oraz Słonecznej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.88.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, w rejonie ulicy Centralnej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.90.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicy Niedzielnej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.86.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wiaty, placu zabaw w rejonie ulic: Graniczna i Śluzowa w Prądkach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.95.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Żubrzej w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.118.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w w rejonie ulicy Perłowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.100.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Małej w Cielu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.99.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Kanałowej w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.117.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicy Wierzbowej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.85.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia placu boiska piłkarskiego w rejonie ulicy Brzozowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, w rejonie ulicy Wierzbowej w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.83.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ulicy Leszczej, Troci oraz Karpiej w Murowańcu, gm. Białe Błota oraz ulicy Wodnej w Zamościu, gm. Szubin (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.71.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Usługowej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.103.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw w rejonie ulicy Centralnej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.87.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Słomowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.106.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Małej w Cielu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.105.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicy Drzewieckiej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.114.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Granicznej i Ku Stawom w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.92.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach w rejonie ulicy Centralnej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.90.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Bukszpanowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.113.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej w rejonie ulicy Łochowskiej w o. Białe Błota oraz w rejonie ulicy Tańskich i Tragerów w m. Bydgoszcz (wydanie decyzji)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   z dnia 5 listopada 2019 r.,  sygnatura: GPR.6733.72.2019.2   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.108.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Chlebowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.107.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnego zespołu linii kablowych w rejonie ulicy Wrzosowej w Prądkach oraz ulicy Ku Wiatrakom w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.91.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Bakaliowej i Orzechowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.97.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy ciągu komunikacyjnego w Białych Błotach w rejonie ul. Kaplicznej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.78.2019.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ciągu ulicy Gilowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.101.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Spacerowej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.93.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wiaty oraz placu zabaw w rejonie ulicy Granicznej i Śluzowej w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.95.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w ciągu ulicy Jana Brzechwy w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.98.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ciągu ulicy Falistej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.102.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia na salę edukacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.77.2019.2                 Na [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Białe Błota w rejonie ul. Konarowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.76.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Zielonka w rejonie ul. Długiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.75.2019.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Zielonka w rejonie ul. Stokrotki Polnej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.73.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Łochowo w rejonie ul. Topolowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.67.2019.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Rydzowej i Koźlakowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.96.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Sosnowej i Wierzbowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.94.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw w rejonie ulicy Lipowej i Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.84.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Leśnej oraz Biedronki w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.89.2019.4           Na podstawie art. 53 ust. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Czesława Miłosza w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.40.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulic: Szubińska, Kapliczna, Wierzbowa, Zacisze, Przemysłowa w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.53.2019.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy budowy inwestycji elektroenergetycznej w o. Białe Błota w rejonie ul. Łochowskiej oraz w Bydgoszczy w rejonie ul. Tańskich i Trägerów (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.72.2019.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia placu boiska piłkarskiego w rejonie ulicy Brzozowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.79.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicy w ciągu ulic: Ceramicznej, Chlebowej oraz Słonecznej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.88.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw w rejonie ulicy Centralnej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.87.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicy Niedzielnej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.86.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicy Wierzbowej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.85.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, w rejonie ulicy Wierzbowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.83.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w rejonie ul. Stokrotki Polnej w Zielonce (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.70.2019.2               Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w miejscowości Łochowo w rejonie ul. Akacjowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.69.2019.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Zielonka w rejonie ul. Wichrowe Pola (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.68.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy oświetlenia drogowego w Łochowie wzdłuż Szosy Nakielskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.64.2019.2               Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy przebudowy linii elektroenergetycznej nn w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.65.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu w rejonie ulicy Jaskółczej w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.81.2019.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci nn 0,4 kV w celu zasilenia systemu sterowania ruchem w ciągu ulicy Szczecińskiej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.80.2019.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci nn 0,4 kV w celu zasilenia oświetlenia drogowego oraz systemu sterowania ruchem w rejonie ulicy Nowowiejskiej w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   z dnia 6 sierpnia 2019 r.,  sygnatura: GPR.6733.74.2019.4   [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Zielonka w rejonie ul. Stokrotki Polnej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.73.2019.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia na salę edukacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.77.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy ciągu komunikacyjnego w Białych Błotach w rejonie ul. Kaplicznej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.78.2019.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Łochowo w rejonie ul. Topolowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.67.2019.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Białe Błota w rejonie ul. Konarowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.76.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Zielonka w rejonie ul. Długiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.75.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.62.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Lwia)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.61.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (okolice ul. Przylesie, Nad Stawem)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.60.2019.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Zielonka (okolice ul. Laskowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.59.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy rezerwowego zasilania energetycznego dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Ciele

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2019.4    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontażu i budowy linii niskiego napięcia w m. Ciele (okolice ul. Wiejskiej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.51.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach o część przeznaczoną na potrzeby Gminnego Centrum Kultury (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.63.2019.2                 Na [...]

Dotyczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Osiedle (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.58.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.62.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontażu i budowy linii niskiego napięcia w m. Ciele (okolice ul. Wiejskiej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.51.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Lwia)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.61.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Czesława Miłosza)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Łochowicach w rejonie ul. Orlej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.57.2019.2               Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Przyłękach w rejonie ul. Zacisze (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.54.2019.2                 Na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki i Przyłęki - ulice: Młyńska, Ku Wiatrakom, Antoniego Przysieckiego

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.33.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (okolice ul. Wierzbowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.43.2019.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w m. Zielonka (okolice ul. Laskowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.30.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w m. Zielonka (okolice ul. Bakaliowej i Pistacjowej)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.31.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ulice Sójki, Szpakowa, Wspólna).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.49.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (okolice Alei Ofiar Hitleryzmu)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.34.2019.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Laskowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.45.2019.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Prądkach przy ul. Ku Stawom (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.47.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Białych Błotach w rejonie ul. Azalowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.56.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Murowaniec, gm. Białe Błota (ulice Leszcza, Troci, Karpia) oraz Zamość, gm. Szubin (ul. Wodna).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.71.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ulice: Szubińska, Kapliczna, Wierzbowa, Zacisze, Przemysłowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.53.2019.4  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy rezerwowego zasilania energetycznego dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Ciele

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Prądki (ul. Geodetów, ul. Podziałowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.25.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (okolice ul. Spacerowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.24.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Laskowej).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    dot. sprawy znak: GPR.6733.20.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (ul. Usługowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.42.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Nagietkowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.50.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Zefirowa)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Przyłęki (ulica Boczna)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.44.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ulice: Koperkowa, Laskowa).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.19.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Przyłęki (Podjazd)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.15.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Przyłęki

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.13.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w rejonie ul. Stokrotki Polnej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.70.2019.2   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. [...]

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w miejscowości Łochowo w rejonie ul. Akacjowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.69.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Zielonka w rejonie ul. Wichrowe Pola (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.68.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy przebudowy linii elektroenergetycznej nn w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.65.2019.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy oświetlenia drogowego w Łochowie wzdłuż Szosy Nakielskiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.64.2019.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Przyłękach w rejonie ul. Kąpielowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.48.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie Morskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.36.2019.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie Bursztynowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.37.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie Lwiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.38.2019.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Leśny Zakątek (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.35.2019.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach o część przeznaczoną na potrzeby Gminnego Centrum Kultury (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.63.2019.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.62.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (okolice ul. Wierzbowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.43.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (okolice Alei Ofiar Hitleryzmu)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.34.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w m. Zielonka (okolice ul. Laskowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.30.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki i Przyłęki - ulice: Młyńska, Ku Wiatrakom, Antoniego Przysieckiego

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.33.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele (okolice ul. Przylesie)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.27.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (okolice ul. Przylesie, Nad Stawem)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.60.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Laskowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.59.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Lwia)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.61.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Osiedle (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.58.2019.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Białych Błotach w rejonie ul. Azalowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.56.2019.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Łochowicach w rejonie ul. Orlej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.57.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota (ul. Barycka)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.32.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (okolice ul. Miodowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.26.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Prądki (ul. Chabrowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.18.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Przyłękach w rejonie ul. Zacisze (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.54.2019.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy: budowy sieci gazowej w Łochowicach w rejonie ul. Orlej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.46.2019.2               Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Topolowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.28.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Prądki (ul. Geodetów)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Prądki (ul. Geodetów, ul. Podziałowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.25.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (okolice ul. Spacerowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.24.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Przyłęki

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.13.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (ul. Siedliskowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.17.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy budowy sieci gazowej w Łochowie w rejonie ul. Leszczynowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.23.2019.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontażu i budowy linii niskiego napięcia w m. Ciele (okolice ul. Wiejskiej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.51.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Przyłęki (ulica Boczna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.44.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci gazowej w Białe Błota w rejonie ul. Goplany (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.29.2019.2                Na podstawie art. 53 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ulice Sójki, Szpakowa, Wspólna).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   (dot. sprawy znak: GPR.6733.49.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (droga dojazdowa do ul. Grzybowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.14.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Nagietkowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.50.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy: budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Laskowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.45.2019.2               Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Przyłękach w rejonie Kąpielowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.48.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Prądkach przy ul. Ku Stawom (wszczęcie postępowania)

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Prądkach przy  ul. Ku Stawom (wszczęcie postępowania)   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: [...]

Dotyczy: budowy sieci gazowej w Łochowicach w rejonie ul. Orlej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.46.2019.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Agrestowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.5.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (droga dojazdowa do ul. Grzybowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.14.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN w Kruszynie Krajeńskim w rejonie od ul. Sosnowej do ul. Lipowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.39.2019.2               Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Zielonce w rejonie ul. Zielonej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.12.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w m. Zielonka (okolice ul. Bakaliowej i Pistacjowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.31.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Prądkach i Cielu (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.16.2019.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w m. Zielonka (okolice ul. Laskowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.30.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Leśny Zakątek (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.35.2019.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (okolice Alei Ofiar Hitleryzmu)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.34.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie Morskiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.36.2019.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie Bursztynowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.37.2019.2               Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie ul. Lwiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.38.2019.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Czesława Miłosza)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (okolice ul. Wierzbowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.43.2019.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Zefirowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (ul. Usługowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.42.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki i Przyłęki - ulice: Młyńska, Ku Wiatrakom, Antoniego Przysieckiego

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.33.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (rejon ul. Topolowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.7.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Dukt)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.4.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji trafo w m. Prądki (ulice Uroczysko, Sułoszowa, Poziomkowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.9.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota (ul. Barycka)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.32.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci gazowej w Białych Błotach w rejonie ul. Goplany (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.29.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (okolice ulic Pistacjowej i Bakaliowej).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     dot. sprawy znak: GPR.6733.2.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Łochowie przy ul. Czereśniowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.10.2019.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele (okolice ul. Przylesie)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.27.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Łochowicach przy ul. Grzybowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.11.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (okolice ul. Miodowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.26.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Topolowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.28.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Prądki (ul. Geodetów, ul. Podziałowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.25.2019.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (okolice ul. Spacerowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.24.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci gazowej w Łochowie w rejonie ul. Leszczynowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.23.2019.2                Na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Żniwiarzy)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.6.2019.4    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Prądki (ul. Geodetów)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Cielu w rejonie ul. Ogrody (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.152.2018.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w m. Trzciniec

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.146.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o zmianie terenu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Przyłęki

OBWIESZCZENIE dot. sprawy znak: GPR.6733.13.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji trafo w m. Prądki (ulice Uroczysko, Sułoszowa, Poziomkowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego     dot. sprawy znak: GPR.6733.5.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Dereniowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.147.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Słoneczna)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.151.2018.4    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Pistacjowej).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.149.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w m. Zielonka (ul. Wichrowe Pola)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.150.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Białe Błota (ul. Alpejska)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.1.2019.4    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Agrestowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.5.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Dukt)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.4.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Laskowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.20.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ulice: Koperkowa, Laskowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.19.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Prądki (ul. Chabrowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.18.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (ul. Siedliskowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.17.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Prądkach i Cielu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.16.2019.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Przyłęki (Podjazd)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.15.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Przyłęki (ul. Przyłęcka, ul. Antoniego Przysieckiego, okolice ul. Zachodniej)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.13.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (droga dojazdowa do ul. Grzybowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.14.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowice (droga dojazdowa do ul. Grzybowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.144.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Łochowie przy ul. Czereśniowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.10.2019.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Zielonce w rejonie ul. Zielonej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.12.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Łochowicach przy ul. Grzybowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.11.2019.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Cielu w rejonie ul. Ogrody

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.152.2018.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji trafo w m. Prądki (ulice Uroczysko, Sułoszowa, Poziomkowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.9.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Agrestowa)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.5.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Dukt)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.4.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (okolice ulic Pistacjowej i Bakaliowej).

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.2.2019.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynku Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.8.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciele (ul. Ogrody)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.124.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Murowaniec (ul. Cztery Pory Roku)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.129.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (okolice ul Topolowej)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.7.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Agrestowa, ul. Porzeczkowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.136.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ulica Centralna)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.138.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Centralna)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    dot. sprawy znak: GPR.6733.137.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Żniwiarzy)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.6.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w m. Trzciniec

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.146.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Słoneczna)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.151.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Henryka Sienkiewicza)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.139.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Przyłęki (ulice Bystra, Wodna).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.128.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Makowa, ul. Miodowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.135.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (okolice ulic Pistacjowej i Bakaliowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.2.2019.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciele (ul. Ogrody)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.124.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Dereniowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.147.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Słoneczna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.151.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Białe Błota (ul. Alpejska)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.1.2019.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (rejon ul. Spacerowej).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.118.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota (ul. Ametystowa, ul. Azalowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.119.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (ul.Rydzowa, ul. Maślakowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.117.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (ul. Łąkowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.116.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Pistacjowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.149.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w m. Zielonka (ul. Wichrowe Pola).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.150.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w m. Trzciniec

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.146.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (ul.Kielecka)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.112.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Startowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.108.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Północna)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.105.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul. Myśliwska, ul. Kościelna)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.103.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowice (droga dojazdowa do ul. Grzybowej)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.144.2018.4    Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciele (ul. Ogrody)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.124.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Centralna)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.137.2018.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Murowaniec (ul. Cztery Pory Roku)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  (dot. sprawy znak: GPR.6733.129.2018.4)        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Bluszczowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.102.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (droga dojazdowa do ul. Zielonej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.104.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Murowaniec (ul. Tatarakowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.113.2018.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (okolice ul. Wspólnej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.109.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o zmianie zakresu i terenu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (ul. Łąkowa)

OBWIESZCZENIE    dot. sprawy znak: GPR.6733.116.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. [...]

Obwieszczenie o zmianie zakresu i terenu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota (ul. Ametystowa)

OBWIESZCZENIE dot. sprawy znak: GPR.6733.119.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (ul. Orzechowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.101.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Przyłęki (ulice Bystra, Wodna).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.128.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Centralna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.137.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Henryka Sienkiewicza)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.139.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Makowa, ul. Miodowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.135.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Agrestowa, ul. Porzeczkowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.136.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Centralna, ul. Barycka)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.138.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej średniego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Urodzajna).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.98.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowice (ul. Ukośna)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.111.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Murowaniec (ul. Cztery Pory Roku)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.129.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Murowaniec (ul. Tatarakowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.113.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (okolice ul. Wspólnej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.109.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Północna)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.105.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem w m. Kruszyn Krajeński (ul. Żytnia)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.96.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem w m. Ciele (ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.97.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (rejon ul. Asfaltowej i ul. Jaśminowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     dot. sprawy znak: GPR.6733.95.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (rejon ul. Spacerowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.118.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul. Myśliwska, ul. Kościelna)

 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.103.2018.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lisi Ogon (ul. Zakątek)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.93.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy budowy linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego w Łochowie przy ul. Lwiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.120.2018.2               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota (ul. Ametystowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.119.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (ul.Rydzowa, ul. Maślakowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.117.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (ul.Łąkowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.116.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (droga dojazdowa do ul. Zielonej)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.104.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej średniego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Urodzajna).

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.98.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (ul.Kielecka)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.112.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Murowaniec (ul. Tatarakowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.113.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Startowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.108.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (okolice ul. Wspólnej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.109.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Północna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.105.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul. Myśliwska, ul. Kościelna)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.103.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowice (ul. Ukośna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.111.2018.4         Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem w m. Kruszyn Krajeński (ul. Żytnia)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.96.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem w m. Ciele (ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.97.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (ul. Jaskółcza)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.89.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Wycieczkowa, ul. Bukowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.91.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Kwiatowa, ul. Bluszczowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.90.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Wojciecha Łochowskiego)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.85.2018.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Bratkowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     dot. sprawy znak: GPR.6733.82.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (rejon ul. Asfaltowej i ul. Jaśminowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.95.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo(ul. Bluszczowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.102.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (ul. Orzechowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.101.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (droga dojazdowa do ul. Zielonej)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.104.2018.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lisi Ogon (ul. Zakątek)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.93.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej średniego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Urodzajna).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.98.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Przyłęki (rejon ul. Księzycowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.80.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Zawilcowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.81.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Barycka)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.77.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem w m. Białe Błota (rejon ul. Asfaltowej i ul. Jaśminowej)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.95.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem w m. Kruszyn Krajeński (ul. Żytnia)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.96.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem w m. Ciele (ul. Osiedle)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.97.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy masztu pod urządzenia służące do wykrywania pożaru lasu w m. Białe Błota (okolice ul. Sosnowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.75.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej średniego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Twarda, ul. Handlowa, ul. Spacerowa).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.61.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul.Ogrody)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.64.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul.Niezapominajki)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.67.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (ul. Storczykowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.66.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lisi Ogon ( ul. Zakątek)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.93.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Białe Błota (rejon ul. Centralnej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.94.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Zawilcowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.81.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie utworzenia strefy przyrodniczo-edukacyjnej „Pszczeli Zakątek w Białych Błotach” (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.53.2018.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (rejon ul. Jodłowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.65.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota (ul. Goplany)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  (dot. sprawy znak: GPR.6733.63.2018.4)       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Przyłęki (ul.Zielone Pola)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.62.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowice (ul. Jaskółcza)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.89.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Kwiatowa, ul. Bluszczowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.90.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Wycieczkowa, ul. Bukowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.91.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota ( ul. Czarnoleska)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.59.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy masztu pod urządzenia służące do wykrywania pożaru lasu w m. Białe Błota (okolice ul. Sosnowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.75.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele (ul. Zefirowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.58.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Bukszpanowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.57.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Wąskiej w m. Drzewce

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Bratkowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.82.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (ul. Wojciecha Łochowskiego)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.85.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Zawilcowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.81.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Barycka)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.77.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Przyłęki (rejon ul. Księzycowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.80.2018.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowice ( ul. Łabędzia, ul. Ptasia)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.52.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy masztu pod urządzenia służące do wykrywania pożaru lasu w m. Białe Błota (okolice ul. Sosnowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.75.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (rejon ul. Jodłowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.65.2018.4            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul.Niezapominajki)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.67.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (ul.Storczykowa)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.66.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Bukszpanowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego . dot. sprawy znak: GPR.6733.57.2018.4            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele (ul. Zefirowa)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnegodot. sprawy znak: GPR.6733.58.2018.4             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowice (ul. Ukośna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.76.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Kwiatowa, ul. Przyjemna)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.48.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Łochowice (ul. Sokola, Orla, Pawia, Żurawia, Jastrzębia)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.38.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Lisi Ogon (ul. Twarda, ul. Handlowa, ul. Spacerowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.35.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (ul. Bakaliowa)

 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    dot. sprawy znak: GPR.6733.47.2018.4            Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Przyłęki (ul.Zielone Pola)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.62.2018.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (ul.Storczykowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.66.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul.Niezapominajki)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego    dot. sprawy znak: GPR.6733.67.2018.4          Na podstawie art. 53 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej średniego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Twarda, ul. Handlowa, ul. Spacerowa).

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.61.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy linii elektroenergetycznej w rejonie ul. Leszczynowej w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.60.2018.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (rejon ul. Jodłowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.65.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul.Ogrody)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.64.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota (ul. Goplany)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.63.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Ciele (ul. Źródlana, ul. Zaułek)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.39.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Zielonka (ul. Jodłowa, ul. Pigwowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Łochowice (ul. Sowia)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.36.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Zielonka (ul. Cudne Manowce)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.37.2018.4             Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowice (ul. Sójki)

 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.34.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele (ul. Mała)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2018.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Murowaniec (ul. Jaśminowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     dot. sprawy znak: GPR.6733.20.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Bukszpanowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.57.2018.4              Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy gazociągu – Murowaniec, Białe Błota w rejonie ulic: Sosnowej, Ogrodowej, Spokojnej, Cztery Pory Roku - wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.50.2018.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele (ul. Zefirowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.58.2018.4            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota ( ul. Czarnoleska)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.59.2018.4              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Zielonka (ul. Żniwna, ul. Pszenna, ul. Rzepakowa, ul. Ziarnista, ul. Mączna)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Przyłęki (ul. Usługowa).

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.21.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Prądkach w rejonie ul. Wysokiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.56.2017.2   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie utworzenia strefy przyrodniczo-edukacyjnej „Pszczeli Zakątek w Białych Błotach” (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.53.2018.2   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy linii kablowej w Cielu – ul. Przylesie, gmina Białe Błota (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.51.2018.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Wąskiej w m. Drzewce

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2018.4            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy linii kablowej w Łochowie – ul. Porzeczkowa, gmina Białe Błota (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.49.2018.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Murowaniec (ul. Ogrodowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.19.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowice ( ul. Łabędzia, ul. Ptasia)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.52.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (ul. Bakaliowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.47.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota ( ul. Lawendowa, ul. Lagunowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     dot. sprawy znak: GPR.6733.15.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji trafo z przyłączem w m. Lipniki (ul. Lipowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.18.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Łochowice (ul. Sielankowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.16.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Przyłęki (rejon ul. Zabytkowej, Zakładowej i Wydmowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.9.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Ciele (ul. Źródlana, ul. Zaułek)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.39.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Zielonka (ul. Żniwna, ul. Pszenna, ul. Rzepakowa, ul. Ziarnista, ul. Mączna)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego    dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Zielonka (ul. Bakaliowa)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.47.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowo (ul. Kwiatowa, ul. Przyjemna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.48.2018.4             Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Lipniki (ul. Jaśminowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.20.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy zespołu kolumbariów na terenie cmentarza w Białych Błotach

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.17.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (ul. Usługowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.12.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy oświetlenia drogowego w Zielonce w rejonie ul. Żniwiarzy (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.43.2018.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Łochowice (ul. Sokola, Orla, Pawia, Żurawia, Jastrzębia)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.38.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Przyłęki (ul. Usługowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.21.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Łochowice (ul. Sójki)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.34.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Łochowice (ul. Sowia)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.36.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Zielonka (ul. Cudne Manowce)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.37.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Murowaniec (ul. Ogrodowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.19.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Zielonka (ul. Żniwna, ul. Pszenna, ul. Rzepakowa, ul. Ziarnista, ul. Mączna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Lisi Ogon (ul. Twarda, ul. Handlowa, ul. Spacerowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.35.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka ( droga dojazdowa do ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.7.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele (ul. Mała)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Zielonka (ul. Jodłowa, ul. Pigwowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Ciele (ul. Źródlana, ul. Zaułek)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.39.2018.4            Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Lipniki (ul. Jaśminowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.20.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy gminnego przedszkola "Wróżka" w Białych Błotach

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.14.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota ( ul. Lawendowa, ul. Lagunowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.15.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Strzelecka)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.4.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota (ul. Czerska)

 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.5.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji trafo z przyłączem w m. Lipniki (ul. Lipowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.18.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Ciele ( ul. Osiedle)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.3.2018.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka ( droga dojazdowa do ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.7.2018.4             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy zespołu kolumbariów na terenie cmentarza w Białych Błotach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.17.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Łochowice (ul. Sielankowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.16.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Białe Błota ( ul. Lawendowa, ul. Lagunowa)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.15.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo ( ul. Śnieżna)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.2.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy gminnego przedszkola "Wróżka" w Białych Błotach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.14.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Storczykowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    dot. sprawy znak: GPR.6733.83.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Przyłęki (rejon ul. Zabytkowej, Zakładowej i Wydmowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.9.2018.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki (rejon ul. Granicznej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.80.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo ( ul. Pantery)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.81.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (rejon ul. Tygrysiej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.79.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (ul. Przyrodnicza)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.78.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (ul. Usługowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.12.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ciele w rejonie ul. Źródlanej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.10.2018.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Chlebowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.77.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ciele (rejon ul. Małej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.76.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul. Wspólna, ul. Myśliwska)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    dot. sprawy znak: GPR.6733.75.2017.4            Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka ( droga dojazdowa do ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.7.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Storczykowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.83.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota(ul. Czerska)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.5.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Strzelecka)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.4.2018.4          Na podstawie art. 53 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Ciele ( ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.3.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo ( ul. Śnieżna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.2.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Troci (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.73.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Chlebowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.77.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul. Wspólna, ul. Myśliwska)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.75.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Narcyzowej i ul. Wierzbowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.84.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Laskowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.72.2017.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Storczykowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.83.2017.4           Na podstawie art. 53 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (rejon ul. Tygrysiej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.79.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (ul. Przyrodnicza)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.78.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo ( ul. Pantery)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.81.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki (rejon ul. Granicznej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.80.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Troci (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.73.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ciele (rejon ul. Małej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.76.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Chlebowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.77.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (rejon ul. Myśliwskiej, ul. Wspólnej)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.75.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.69.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Lisi Ogon (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.68.2017.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Narcyzowej

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.67.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Troci (wszczęcie postanowienia)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.73.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Drzewcach w rejonie ul. Drzewieckiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.66.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie ul. Gepardziej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.65.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Laskowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.72.2017.4)       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (rejon ul. Spacerowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.69.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Lisi Ogon (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.68.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.63.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Narcyzowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.67.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Drzewcach w rejonie ul. Drzewieckiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.66.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie ul. Gepardziej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.65.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4kV w m. Ciele (ul. Osiedle)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.62.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy magistrali wodociągowej Ciele-Łochowo (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.41.2016.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Pocztowej i Twardej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.64.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (rejon ul. Spacerowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.69.2017.4           Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Łochowice

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Lisi Ogon (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.68.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Narcyzowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.67.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Drzewcach w rejonie ul. Drzewieckiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.66.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie ul. Gepardziej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.65.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.63.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Pocztowej i Twardej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.64.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Poziomkowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.52.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Bukszpanowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Pocztowej i Twardej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.64.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Białych Błotach w rejonie ul. Cukrowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.59.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Zakątek w Lisim Ogonie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.57.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Łochowice

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Bukszpanowej w Kruszynie Krajeńskim (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.54.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.63.2017.4)        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV w m. Ciele (ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.62.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy świetlicy, żłobka oraz przedszkola w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.61.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łochowie w rejonie ul. H. Sienkiewicza

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.49.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Morwowa, Jaśminowa, Irysowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    (dot. sprawy znak: GPR.6733.47.2017.4)          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynków świetlicy, żłobka i przedszkola w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.61.2017.4          Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Łochowice

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2017.4)        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Bukszpanowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2017.2   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Zakątek w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.57.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Białych Błotach w rejonie ul. Cukrowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.59.2017.2       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Poziomkowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.52.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Ignacego Kaczmarka, Armii Krajowej)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    (dot. sprawy znak: GPR.6733.46.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowych w m. Ciele (ul. Zagajnikowa)

 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  (dot. sprawy znak: GPR.6733.44.2017.4)        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Kielecka)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.45.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV w m. Łochowo (ul. Okopowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Niezapominajki)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (ul. Bukszpanowa).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.39.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w Białych Błotach w rejonie ul. Berberysowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.43.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Szumiących Traw

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.49.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łochowie w rejonie ul. H. Sienkiewicza (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.37.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy świetlicy w Zielonce (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.50.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej w m. Murowaniec (ul. Cztery Pory Roku.

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.36.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Kielecka)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.45.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (ul. Bukszpanowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.39.2017.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Zagajnikowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.44.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV w m. Łochowo (rejon ul. Okopowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Niezapominajki)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w Białych Błotach w rejonie ul. Berberysowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.43.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy i przebudowy strzelnicy garnizonowej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.51.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Szumiących Traw (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.49.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Jachtowa).

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.35.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Wypoczynkowa).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.29.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Żniwiarzy).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.23.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Bratkowa, Konwaliowa, Lipowa, Szosa Nakielska).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Malinowa).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.28.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Biedronki).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.27.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowice (ul. Ptasia, Gila, Orla, Sokola).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.24.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (rejon ul. Podjazd)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.25.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łochowie w rejonie ul. H. Sienkiewicza (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach  oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.37.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Morwowa, Jaśminowa, Irysowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.47.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w m. Murowaniec

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.36.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Łąkowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.42.2017.2       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Kielecka).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.45.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Ignacego Kaczmarka, ul. Armii Krajowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.46.2017.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w Białych Błotach w rejonie ul. Berberysowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.43.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Drzewce (ul. Wąska)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.16.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Żołędziowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.34.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Jasnej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.32.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Koperkowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.19.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowych w m. Ciele (ul. Zagajnikowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.44.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota ( ul. Cyprysowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.21.2017.4            Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.20.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w m. Łochowo (ul. Okopowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Wypoczynkowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.29.2017.4            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (rejon ul. Podjazd)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.25.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Jachtowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.35.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Niezapominajki w m. Ciele

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Łąkowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.42.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Bukszpanowej w m. Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.39.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łochowie w rejonie ul. H. Sienkiewicza (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.37.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Długiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.33.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w m. Murowaniec (ul. Cztery Pory Roku).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.36.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynku świetlicy z oddziałami żłobka i przedszkola w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.14.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Ciele

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.13.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Jasnej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.32.2017.2               [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Żołędziowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.34.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy linii elektroenergetycznych w Zielonce w rejonie ul. Orzechowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.18.2017.2       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Bratkowa, Konwaliowa, Lipowa, Szosa Nakielska)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Jachtowej w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.35.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (okolice ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.12.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lipnikach w rejonie ul. Tatarakowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.15.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.9.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.20.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Drzewce (ul. Wąska).

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.16.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Biedronki).

 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.27.2017.4           Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznych linii kablowych w Zielonce w rejonie ul. Orzechowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.18.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Malinowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.28.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Koperkowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.19.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Orzechowej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.12.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Żniwiarzy)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.23.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy magistrali wodociągowej Ciele-Łochowo (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o podjęciu postępowania, wydanych postanowieniach oraz możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.41.2016.2             [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowice (ul. Ptasia, Gila, Orla, Sokola)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.24.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. rejonie ul. Podjazd w m. Przyłęki

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.25.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Wypoczynkowej w m. Ciele

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.29.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Jasnej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.32.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Długiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.33.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Żołędziowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.34.2017.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (okolice ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.8.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Bratkowa, Konwaliowa, Lipowa, Szosa Nakielska).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Cyprysowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.21.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lipnikach w rejonie ul. Tatarakowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.15.2017.2                 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.9.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr. ewid. 37/1 i 44/8, obręb Ciele

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnegoZnak sprawy: GPR.6733.13.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola przy ul. Jaworowej w m. Zielonka (postanowienia)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.14.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Orzechowej (wszczęcie postępowania)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.12.2017.4              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznych linii kablowych w Zielonce w rejonie ul. Orzechowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.18.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Koperkowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.19.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Wąskiej w m. Drzewce

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.16.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Orzechowej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.20.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla hali namiotowej do zadaszenia boiska w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.7.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (w drodze dojazdowej do ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.8.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Cudne Manowce w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.57.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Temidy w m. Białe Błota

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.1.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Geodetów w m. Prądki

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.58.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola przy ul. Jaworowej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.14.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lipnikach w rejonie ul. Tatarakowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.15.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr. ewid. 37/1 i 44/8, obręb Ciele

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.13.2017.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w ul. Jodłowej i Mącznej w m. Zielonka

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    Znak sprawy: GPR.6733.56.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.9.2017.2   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Asnyka w Łochowie

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.55.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Cielu w rejonie ul. Wspólnej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.4.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.5.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Rycerskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2016.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Miłkowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.53.2016.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Cielu w rejonie ul. Zaułek i Źródlanej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.52.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

dot. zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe w budynku szkoły w Łochowie (postanowienia)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.6.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (w ul. Wisławy Szymborskiej) w m. Łochowo

   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.3.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w ul. Wisławy Szymborskiej w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.2.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w ul. Akacjowej w m. Lipniki, obręb Murowaniec

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.51.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Cielu w rejonie ul. Wspólnej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.4.2017.2            [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.49.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV w Łochowie (ul. Wisławy. Szymborskiej) - postanowienia

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.3.2017.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV w Łochowie (ul. W. Szymborskiej) - postanowienia

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnegoZnak sprawy: GPR.6733.2.2017.4               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dot. wydania decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.8.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Prądki (ul. Geodetów)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   Znak sprawy: GPR.6733.58.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w ul. Mącznej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   Znak sprawy: GPR.6733.56.2016.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Bluszczowej w Cielu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.50.2016.2       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (postanowienia w sprawie)sygnatura: GPR.6733.5.2017.2           [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Rycerskiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.54.2016.2             [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Miłkowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenieo wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.53.2016.2              Na [...]

metryczka