Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w Cielu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północny – Zachód” w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północny – Zachód” w miejscowości Białe Błota, gmina Białe [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w Cielu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele            Na [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w Przyłękach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon           Na [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele        Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota        Na [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota Na podstawie [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Białe Błota o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota

Obwieszczenie  Wójta  Gminy  Białe  Błota o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka

OBWIESZCZENIE   WÓ J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T A o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec

  OB WIESZCZENIE   W Ó J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T A   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce

O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T Ao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota

O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T Ao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele           Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruszyn Krajeński Północ”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruszyn Krajeński Północ” miejscowość Kruszyn Krajeński, gmina Białe [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w Zielonce

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota           [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota          Na [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota         [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota       [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.       [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota       [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.        Na [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec w gminie Białe Błota

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec w gminie Białe Błota      [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele

Ogłoszenie Wójta Gminy Białe Błotao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota        [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon           Na podstawie art. 17 [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wypoczynkowej i Wczasowej w miejscowości Ciele

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wypoczynkowej i Wczasowej w miejscowości Ciele        Na podstawie art. 17 [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modrej i Jantarowej w miejscowości Białe Błota

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modrej i Jantarowej w miejscowości Białe Błota        Na podstawie art. [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota        [...]

metryczka