2019

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2013 | 2015 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2019

Projekt budżetu na 2019

Zarządzenie nr SG.0050.86.2018Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 listopada 2018w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2019 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w [...]

metryczka