Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.

Zarządzenie nr SG.0050.85.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2018


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.85.2018 
ZASTĘPCY WÓJTA  GMINY BIAŁE BŁOTA WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA NA PODSTAWIE ART. 28 G, UST 1, PKT 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
  
z dnia 14 listopada 2018 r. 
  
    w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024. 
 
   Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.
 
§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała (1383kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krystyna Kołodziejczak (29 listopada 2018)
Opublikował: Andrzej Pasek (29 listopada 2018, 08:56:59)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (9 stycznia 2019, 14:30:58)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1672