PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.01.2019r. r. od godz. 13:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 24.01.2019 r. od godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
            Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 13.30, a zakończyło się o godz. 14.50
W posiedzeniu udział wzięli: 

1.      Aleksandra Lubońska przewodnicząca komisji
2.      Patrycja Harczenko radna gminy Białe Błota,
3.      Kamilla Grzelak radna gminy Białe Błota,
4.      Maria Wolsztyńska radna gminy Białe Błota,
5.      Jacek Krzyżanowski radny gminy Białe Błota,
6.      Alicja Piskuła
7.      Patrycjusz Migawa
8.      Andrzej Wiekierak
9.      Kamila Łączna
 
- Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych
- Przedstawienie porządku posiedzenia komisji (według planu przyjętego uchwałą rady gminy) 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca komisji Aleksandra Lubońska, która przywitała wszystkich przybyłych. Stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków wchodzących w skład komisji oświaty co stanowi quorum niezbędne do podejmowania decyzji. 

1.      Temat.
2.      Materiały na sesję,
3.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Głównym tematem komisji było sprawozdanie z zapewnienia czasu wolnego podczas ferii dla dzieci na terenie gminy Białe Błota. Na posiedzenie przyszła p. Kamila Łączna – dyrektor GCK oraz Patrycjusz Migawa, którzy przedstawili oraz dokładnie omówili formy wypoczynku w roku 2018/2019. 

Pytania zadali:
Radna Partycja Harczenko dotyczące różnicy w kwocie ferii dla Białych Błot a Łochowa, różnica wynosiła 300 zł. Pan Patrycjusz Migawa odpowiedział, że musi sprawdzić dokładnie u dyrektora szkoły w Łochowie i wszystko prześle. Radny Jacek Krzyżanowski zaproponował przeprowadzenie w szkołach zajęć profilaktycznych w szkołach na temat tolerancji i żeby w tym temacie skontaktować się z poradnią psychologiczną nr 2 w Bydgoszczy, jednak mieszkanka gminy zaproponowała poradnię powiatową. Dalsza dyskusja odbyła się między radnym Jackiem Krzyżanowskim, radną Patrycją Harczenko, a przewodniczącą komisji Oświaty.
 
Ad. 2
Zastępca Kierownika GOPS p. Alicja Piskuła przedstawiła projekty uchwał które zostaną poddane głosowaniu podczas sesji. Głosowanie dotyczyło 3 uchwał i każdy z nich miał taki sam wynik. 

Głosowanie przebiegło następująco: 

Głosy „za” – 5
Głosy „przeciw”- 0
Głosy „wstrzymujące się” – 0 

Następnie głos oddano p. Andrzejowi Wiekierak, który również przedstawił uchwały, które zostaną poddane głosowaniu podczas sesji.
Pierwsza z nich dotyczyła zakazu używania fajerwerków, petard, gdzie radna Patrycja Harczenko wnioskowała o zmianę w uchwale i ta zmiana została przegłosowana.
Głosowanie przebiegło następująco: 

Głosy „za” – 3
Głosy „przeciw”- 0
Głosy „wstrzymujące się” – 2 

Uchwała w sprawie nadania ulicy w miejscowości Ciele:
Głosowanie przebiegło następująco:
Głosy „za” – 5
Głosy „przeciw”- 0
Głosy „wstrzymujące się” – 0 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
 
 
                                                           Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury
                                                                       Aleksandra Lubońska   

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (28 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (28 stycznia 2019, 10:39:33)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (11 marca 2019, 14:43:26)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 467