Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 23.05.2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 23.05.2019r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 13:00.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Aleksandra Lubońska Przewodnicząca Komisji,
2. Kamilla Grzelak Radna gminy Białe Błota,
3. Patrycja Harczenko Radna gminy Białe Błota,
4. Maria Wolsztyńska Radna gminy Białe Błota,
5. Jacek Krzyżanowski Radny gminy Białe Błota,
6. Wyszomirski Łukasz,
7. Sekretarz Gminy Ewa Galicka,
8. Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu,
9. Danuta Ferenstain Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach,
10. Mirosław Donarski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łochowie,
11. Aneta Malcer Inspektor,
12. Andrzej Izdebski Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
13. Mieszkańcy gminy Białe Błota.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła przewodnicząca Aleksandra Lubońska, która przywitała wszystkich przybyłych. 

Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych. Przewodnicząca Aleksandra Lubońska poinformowała o braku głosu w wizji z winy Urzędu Gminy Białe Błota. 
Przedstawienie porządku posiedzenia komisji (według planu przyjętego uchwałą rady gminy). 

Tematyka:
1.      Omówienie uchwały stypendialnej
2.      Materiały na sesję.
3.      Sprawy bieżące.

Ad. 1. 
Mirosław Donarski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łochowie zabrał głos zadając pytanie, kogo nagradzać dokładnie – czy tylko najzdolniejszych. Dyrektor zwraca uwagę na nazewnictwo konkursów. Następnie głos zabrał Patrycjusz Migawa Kierownik COEiS, który uważa że powinny być spełnione kryteria oraz podnieść rangę konkursów. Nagrody zespołowe powinny być sprawiedliwie podzielone – indywidualne osiągnięcia w zespołach. Aleksandra Lubońska Przewodnicząca Komisji powiedziała aby stworzyć komisję ds. stypendium. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota Maria Wolsztyńska uważa, że nagradzani powinni być uczniowie szczególnie uzdolnieni. Zadała również pytanie: czy stypendium w ogóle jest potrzebne, czy z tego zrezygnować? Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu uważa, że są potrzebne, bo dają dzieciom mobilizację. Andrzej Izdebski Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego ma zamysł, aby stworzyć stypendium specjalne również dla osiągnięć sportowych. Danuta Ferenstain Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach jest za tym, aby zlikwidować stypendium. Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, żeby rady pedagogiczne podjęły decyzję poprzez głosowanie czy ma być stypendium, czy nie. Stypendium powinno być rozpatrywane jak stypendium marszałka. Radny Łukasz Wyszomirski uważa, że powinny być sprawdzane stypendia na co są przeznaczane. Uczniowie powinni być również nagradzani za wykonanie ciężkiej pracy. Andrzej Izdebski Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego sądzi, że drużyny powinny być nagradzane indywidualnie. Powołano komisję ds. stypendialnej. 

Ad. 2. 
Komisja przedstawiła następujące wnioski: 
Wniosek o powstanie komisji ds. uchwały stypendialnej. 
Propozycja Inspektor Anety Malcer, aby zmienić datę wydawania stypendium do 31.12.2019 r. z daty 31.10.2019 r. 

Ad. 3. 
Przedstawiono projekt uchwały w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zostały przeprowadzone rozmowy odnośnie wypłat dla nauczycieli za strajk. Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu odniósł się do uchwały i działania zgodnie z prawem.

Potrącenia wynagrodzeń nauczycieli odbyły się już w maju. Były rozmowy nauczycieli z wójtem o rozłożeniu w czasie potrąceń Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu ma przygotować informację jakie propozycje oprócz uchwały mogą być rekompensatą za strajk nauczycieli. 
 
                                                           Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
                                                            Aleksandra Lubońska
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (19 czerwca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (19 czerwca 2019, 12:38:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341