Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 02.07.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie


Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia  2.07.2019 r., od godz. 15.00 w Urzędzie  Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 


            W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Aleksandra Lubońska, radna Kamilla Grzelak, radna Patrycja Harczenko, radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Krzyżanowski, radna Katarzyna Tomicka, radna Magdalena Sznajder, radny Sławomir Ruge, sołtys sołectwa Łochowo p. Sebastian Tomicki, dyrektor GCK p. Violetta Drążkowska. 
 
Temat posiedzenia: 

1.Sprawy bieżące,  finansowe i merytoryczne dot. funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.
2. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji p. Aleksandra Lubońska poruszyła temat planu finansowego przygotowanego przez GCK z dnia 8.05.2019r. Stwierdziła, że dyrektor podejmując stanowisko powinien być świadomy jaki ma budżet. Dyrektor GCK uważa, że budżet który posiada nie starcza na pensje pracowników.
Dyrektor GCK p. Violetta Drążkowska stwierdziła, że nie widziała, że budynek w Cielu jest tak duży.
Radna Maria Wolsztyńska uważa, że trzeba dostosować plan do finansów jakie się dostało.
Dyrektor GCK -uważa, że wrosły koszty utrzymania.
Omówienie kosztorysu Święta Gminy Białe Błota. Radni zaproponowali tańszą ofertę związaną z gwiazdą Święta Gminy Białe Błota i tańsze zespoły niż zapisana w kosztorysie kwota 30 000 zł.   

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
                                                                                       Przewodnicząca Komisji 
                                                                     
                                                                                          Aleksandra Lubońska 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (16 lipca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (16 lipca 2019, 11:46:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355