Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.08.2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2
  

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia  26.08.2019 r., od godz. 12.00 w Urzędzie  Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
            W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Aleksandra Lubońska, radna Kamilla Grzelak, radna Patrycja Harczenko, radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Krzyżanowski, Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak, Kierownik referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, dyrektor GCK  Violetta Drążkowska, Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa, Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” Krystyna Nowak Grobelska, Dyrektor Szkoły Podstawowej  Danuta Ferenstain, Dyrektor Szkoły Podstawowej Mirosław Donarski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Karolina Pasieczna Szpulecka. 
 
Temat posiedzenia Komisji:
1.   Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego,
2.   Materiały na sesję,
3.   Sprawy bieżące.
 
Ad.1
Głos zabrała Przewodnicząca, która powitała wszystkich przybyłych na Komisję Oświaty.
Pierwszą osobą wypowiadającą była dyrektor Przedszkola „Wróżka”, która poinformowała, że będzie 13 oddziałów – filia w Zielonce i w Białych Błotach. W roku 2019-2020 będzie 66 pracowników na 319 dzieci. Przedszkole zostało rozbudowane. Pani dyrektor zaproponowała wynajem kontenera, koszt 492 zł brutto.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, aby porozmawiać z Sołtys Białych Błot, ponieważ zostały pieniądze sołeckie.
Dyrektor Mirosław Donarski stwierdził, że „kurczy” się rynek pracy i ludzie nie chcą pracować za niskie pensje. Dyrektorzy byli zgodni, aby zmienić wynagrodzenia pracowników na wyższe.
Dyrektor Danuta Ferenstain mówiła o pracach instalacyjnych w szkole w Białych Błotach. Przekazała, że przeznaczyła jedno pomieszczenie na pokój socjalny. Zakup ekranu komunikacyjnego w pokojach nauczycielskich i na korytarzu, będzie można wpisywać wszystko w aplikacji. W dniu 13.02.2020 r odbędzie się uroczystość nadania szkole imienia. Na Auli w Szkole Podstawowej jest konieczność zamontowania klimatyzacji- koszt 70 000 zł
Do Szkoły Podstawowej w Białych Błotach dopisało się 51 nowych uczniów.
Dyrektor Mirosław Donarski zabrał głos odnośnie Szkoły Podstawowej w Łochowie. Została zmodyfikowana sala biologiczna, realizowana telewizja szkolna, która pozwoli na kreowanie. Budowa miasteczka rowerowego oraz zachęcanie do odwiedzania escape room.
Dyrektor Szkoły w Przyłękach uważa, że szkoła nie jest dostosowana na nowy rok szkolny. Przyjęto 20 nowych uczniów, tendencja jest wzrostowa, a szkoła nie jest w stanie przyjąć nowych uczniów.
Dyrektor Mirosław Donarski uważa, że trzeba pomyśleć nad budową szkoły.
 
Ad. 2.
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odniosła się do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania działalności GOPS. Przedstawiła problemy w rodzinach i dlaczego wprowadza się Asystenta Rodziny. W GOPS zatrudnione są 43 osoby, została zatrudniona osoba do prowadzenia warsztatów. Ważną rolą jest Asystent Rodziny, który ma pomóc, wspierać, wskazywać ale nie wyręczać. Jest 2 Asystentów Rodziny na 15 rodzin.
 
Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak omówiła zmiany w budżecie – zmniejszenie o kwotę 1 300 000 zł (budynek Szkoły Przyłęki, budynek „Małgosia”
Do 30.10.2020 muszą zostać wydane środki i mają zostać przesunięte i wpisane do WPF
(o godz. 14.20 posiedzenie Komisji opuściła radna Patrycja Harczenko)
Zakup pieca do żłobka w Zielonce – 25 569 zł. Zwiększa się środki na dotację dla GCK w wysokości 54 900 zł, przeznaczenie na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Cielu.
Zmniejsza się środki na zadanie pn. „Budowa GCK w Białych Błotach” o kwotę 90 000 zł i wprowadza się do WPF na 2020 r.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
Przewodnicząca Komisji 
                                                                       Aleksandra Lubońska 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (19 września 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (19 września 2019, 11:32:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447