Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.10.2019 r., od godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 28.10.2019 r., od godz. 13:00 w Urzędzie  Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Aleksandra Lubońska, radna Kamilla Grzelak, radny Jacek Krzyżanowski, Kierownik referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, sekretarz gminy Ewa Galicka, dyrektor GCK Violetta Drążkowska.
 
Temat posiedzenia Komisji:
1. Sprawozdanie z imprez plenerowych GCK,
2. Materiały na sesję,
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca komisji Aleksandra Lubońska otworzyła posiedzenie.
 
Radny Jacek Krzyżanowski zwrócił uwagę na problem korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci w wieku szkolnym. Przewodnicząca komisji Aleksandra Lubońska powiedziała, że uczniowie mają zakaz użytkowania komórek na terenie szkoły. 
Komisja zwróciła się z wnioskiem do Komisji Zdrowia, Opieki społecznej i Sportu oraz do dyrektorów szkół i dyrektorów pozostałych placówek oświatowych na terenie Gminy Białe Błota o zwrócenie uwagi na problem korzystania przez dzieci i młodzież z telefonów komórkowych. 

Wniosek został przegłosowany:
Za: 3 głosy
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymujących się: 0 głosów

Na komisję przybyła dyrektor GCK Violetta Drążkowska. Przewodnicząca komisji Aleksandra Lubońska zadała pytanie jaki był ogólny koszt imprezy „Święto Gminy”. Dyrektor GCK przedstawiła rozliczenie, gdzie koszt wyniósł 72 165,40 zł. Przewodnicząca komisji pytała dlaczego koszty promocji były tak wysokie? Dyrektor GCK powiedziała, że nie ma sensu organizacji imprezy, jeżeli nie przyjdą na nią mieszkańcy, dlatego podstawą organizacji jest marketing. Promocja obejmowała zarówno produkcję materiałów reklamowych, jak również ich dystrybucję. 
Przewodnicząca komisji Aleksandra Lubońska podsumowała, że imprez była udana, natomiast jeżeli będą takie możliwości to należy koszty obniżyć. 
Dyrektor GCK przedstawiła plan imprez, jakie są planowane do końca bieżącego roku. 

O godzinie 13:39 posiedzenie komisji opuścił radny Jacek Krzyżanowski. 

Przewodnicząca komisji Aleksandra Lubońska zadała pytanie sekretarz gminy Ewie Galickiej czy wie dlaczego są łączone Komisje Oświaty i Kultury oraz Zdrowia, Opieki społecznej i Sportu. Pani Sekretarz powiedziała, że nie wyszło to z inicjatywy wójta bądź urzędu. 
Na komisję przybyła kierownik referatu budżetu Krystyna Kołodziejczak, która przedstawiła projekt uchwały na najbliższą sesję rady gminy. 

Komisja wypracowała pytanie do COEiS: 
1. Jakie są dalsze plany dotyczące autobusu szkolnego, który nie jest wykorzystywany do transportu dzieci i blokuje miejsce parkingowe na terenie szkoły? 
2. Informacja dotycząca stanów finansowych, które zostały na kontach szkół i przedszkola spowodowane strajkami? 
  
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
  
     

     Przewodnicząca Komisji 
                                                                       Aleksandra Lubońska

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (5 grudnia 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (5 grudnia 2019, 16:06:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282