VIII kadencja 2018-2023

VIII kadencja 2018-2023

Uchwała nr RGK.0007.14.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

                                          Uchwała nr RGK.0007.14.2019                    [...]

Uchwała nr RGK.0007.9.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele

                                       Uchwała nr RGK.0007.9.2019                      [...]

Uchwała nr RGK.0007.8.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych

                                        Uchwała nr RGK.0007.8.2019                      [...]

Uchwała nr RGK.0007.5.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie [...]

                                             Uchwała nr RGK.0007.5.2019                [...]

Uchwała nr RGK.0007.4.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem [...]

                                              Uchwała nr RGK.0007.4.2019                [...]

Uchwała nr RGK.0007.136.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 grudnia 2018 W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.136.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia [...]

Uchwała nr RGK.0007.135.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon

Uchwała nr RGK.0007.135.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi OgonNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Uchwała nr RGK.0007.134.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Uchwała nr RGK.0007.134.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ŁochowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Uchwała nr RGK.0007.133.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym [...]

Uchwała nr RGK.0007.133.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2018w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub [...]

Uchwała nr RGK.0007.127.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr RGK.0007.127.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Uchwała nr RGK.0007.126.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr RGK.0007.126.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała nr RGK.0007.125.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rok

Uchwała nr RGK.0007.125.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

metryczka