Konsultacje

Konsultacje

Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 108 2019 Wójta Gminy Białe Błota.pdf (571kB)   Formularz zgłoszeniowy opinii 2020.docx (15kB) Projekt programu współpracy.pdf (774kB)  [...]

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o zamiarze  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.           [...]

metryczka