Raport o stanie Gminy


Raport o stanie Gminy Białe Błota 

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.  
Debata nad Raportem o stanie Gminy Białe Błota
  • Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy Białe Błota.
Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Białe Błota odbędzie się 23 czerwca 2020 roku.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy
 
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie (23kB) word

Klauzula informacyjna dla osób składających zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie gminy (50kB) word

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek), do godziny 15:30 w:
  • Biuro Rady Gminy w Białych Błotach, ul. Guliwera 4a
  • Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 1 na parterze w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Raporty archiwalne:
Raport o stanie Gminy za 2018 rok (8131kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy Ewa Galicka (31 maja 2019)
Opublikował: Andrzej Pasek (31 maja 2019, 12:29:52)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (29 maja 2020, 12:39:41)
Zmieniono: dodanie raportu za 2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4636