Zarządzenie 115/2019

ZARZĄDZENIE NR 115/2019
WÓJTA  GMINY BIAŁE BŁOTA 
z dnia 14 listopada 2019 r. 

    w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

   Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie 115/2019 (8788kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Jadomska-Bąk (15 listopada 2019)
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (15 listopada 2019, 12:30:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235