Uprawnienia

  • Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.
  • Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
  • Wójt jako kierownik Urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  • Wójt może upoważnić na piśmie zastępcę wójta lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.
  • Wójt rozstrzyga o sposobie wykonywania uchwał Rady, chyba że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.
  • Określenie przez Wójta sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności ustalenie terminu, środków niezbędnych do wykonania oraz wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie.

metryczka


Wytworzył: Filip Dobiszewski (29 września 2003)
Opublikował: Filip Dobiszewski (29 września 2003, 13:16:50)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (30 września 2009, 20:21:50)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7300