zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: RZP.271.43.2019.ZP2
wartość: Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 
Data wszczęcia postępowania

09.04.2019 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy Pzp, dotycząca powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy z podziałem na przesyłki pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

2.   Zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, szczegółowo określone zostały w załącznikach do niniejszego zapytania, stanowiących jego integralną część, tj.:

 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

we wzorze Umowy,

w formularzu cenowym

Numer referencyjny sprawy

RZP.271.43.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane od dnia podpisania umowy do 31 maja 2021 r

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%)

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

monika.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

siedziba Zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 25.04.2019 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Zapytanie ofertowe - Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Pzp

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

  zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (3115kB) zip


uwaga!!! zmiana formularza cenowego w dniu 17.04.2019

zmieniony formularz cenowy w wierszu "zmiany treści zapytania ofertowego" w linku pn. "wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wraz ze zmianami"

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Zmiany treści zapytania ofertowego

  wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wraz ze zmianami (1656kB) zip

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (212kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (210kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (9 kwietnia 2019, 09:11:26)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (25 kwietnia 2019, 13:48:34)
Zmieniono: unieważnienie postęp[owania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 451