zamówienie na:

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych "Obóz wypoczynkowo-sportowo-terapeutyczny"

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2004
wynik postępowania: GOPS w Białych Błotach w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (art.28 ustawy o zamówieniach publicznych dot. organizacjiwypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych informuje, że przetarg wygrała firma: "INTAR - PIL" spółka z.o.o. 64-920 Piła, Pl. Zwycięstwa 17 Kolonie letnie w terminie 26.06.04 - 09.07.04 w Sarbinowie. Koszt jednego skierowania 570zl 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH

86-005 ul. Betonowa 1a
fax. 349-44-52
tel.  349-44-04 , 349-44-62

Ogłasza przetarg na:

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych "Obóz wypoczynkowo-sportowo-terapeutyczny"

W trybie przetargu nieograniczonego /Art. 28 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994, Dz.U.02.72.664./

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.04.2004r. do godz.10.00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.04.2004r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (13 lutego 2004, 15:05:48)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (23 lipca 2004, 15:04:27)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1943