zamówienie na:

UTWORZENIE, UTRZYMANIE I OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.25.2014.ZP1
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Białe Błota”, z uwagi na to, że cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 
  

Ogłoszenie o zamówieniu:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ (326kB) word


Uchwała Rady Gminy 
nr RGK.0007.111.2014 z 25.09.2014 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
uniewaznienie.jpeg (279kB) jpg

metryczka


Opublikował: Sonia Trojanek (21 listopada 2014, 14:42:27)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (10 grudnia 2014, 14:56:43)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 918