zamówienie na:

„ Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo – etap I”.- roboty budowlane

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.40.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ). Uzasadnienie unieważnienia: Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Ogłoszenie nr 589439-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. 

Urząd Gminy Białe Błota: „ Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo – etap I”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (266kB) pdf .
SIWZ Tom I i II pobierz (363kB) zip .
SIWZ Tom III (dokumentacja projektowa) pobierz (6627kB) zip .
Informacja z otwarcia ofert. pobierz (222kB) pdf .
Informacja o unieważnieniu postępowania pobierz (36kB) pdf .

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (18 września 2017, 11:56:27)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (5 października 2017, 13:53:37)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 838