zamówienie na:

Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w m.Łochowo.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.41.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w m. Łochowo - ROBOTY BUDOWLANE.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 594935-N-2017 pobierz (199kB) pdf
SIWZ tom I i II pobierz (353kB) zip .
SIWZ tom III ( dokumentacja projektowa) pobierz.
Informacja z otwarcia ofert pobierz (267kB) pdf .

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pobierz (195kB) pdf .

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (28 września 2017, 15:12:43)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (20 października 2017, 09:00:42)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 467