zamówienie na:

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. "Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Szkoły Podstawowej w Łochowie" - roboty budowlane.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.45.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez EKOBUD Toruń, 87-100 Toruń, ul. Świerkowa 21A .  
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 11.12.2017 r., godz.10:00.
"Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Szkoły Podstawowej w Łochowie" - roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (274kB) pdf
SIWZ tom I i II pobierz
SIWZ tom III ( dokumentacja  projektowa) pobierz.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu pobierz (172kB) pdf .
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz (78kB) pdf .
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu pobierz (152kB) pdf .
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz (78kB) pdf .
Informacja o zmianie SIWZ pobierz (36kB) pdf .
Zestawienie stolarki okiennej pobierz (105kB) pdf .

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz (214kB) pdf .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY pobierz (399kB) pdf .

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (10 listopada 2017, 13:20:58)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (19 grudnia 2017, 14:01:17)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1283