zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.46.2017.ZP2
wartość: poniżej 209 000,00 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Białe Błota zawiadamia, iż, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części”, zostało unieważnione. Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  
Data wszczęcia postępowania

17.11.2017 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Biale Błota

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego

i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota,

z podziałem na części

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i

oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota,

z podziałem na części:

Część 1 –  Zakup serwerów – 2 sztuki

Część 2 –  Zakup komputerów – 16 sztuk

Część 3 –  Zakup macierzy NAS – 1 sztuka

Część 4 –  Zakup oprogramowania – 20 licencji

Część 5 –  Zakup monitorów – 20 sztuk

Część 6 – Zakup switch-y – 3 sztuki

Numer referencyjny sprawy

I.2710.46.2017.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało

zrealizowane najpóźniej do 21 dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy.

Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert

Wadium

Nie wymaga się

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena (C)  -  60%               

Termin realizacji (T)  - 40%

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,

Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota,

pokój nr 22 (sekretariat),

do dnia 28.11.2017 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Dostawy

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (404kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ tom I (9185kB) pdf

SIWZ tom II (3056kB) pdf

SIWZ tom III (5122kB) pdf

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SIWZ (495kB) pdf

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.11.2017 r. (228kB) pdf

wyjaśnienia SIWZ ze zmianami z dn. 23.11.2017 (523kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

 

Gmina Białe Błota zawiadamia, iż,

postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego pn. „Dostawa sprzętu

komputerowego i oprogramowania do

Urzędu Gminy Białe Błota,

z podziałem na części”, zostało unieważnione.

 

Podstawa unieważnienia:

art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

– Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.


informacja o unieważnieniu postępowania (217kB) pdf


Umowa ws. zamówienia

 

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (17 listopada 2017, 14:02:08)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (24 listopada 2017, 11:47:29)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 458