zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK) ”

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.49.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o. Lisi Ogon, ul. Wiejska 3, 86-065 Łochowo . 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - usługi.

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (257kB) pdf .
SIWZ z załącznikami pobierz (1931kB) zip .
Zmiana SIWZ pobierz (40kB) pdf .
ZMIANA SIWZ I pobierz (229kB) pdf .

informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (219kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pobierz (423kB) pdf .

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (13 grudnia 2017, 13:03:38)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (4 stycznia 2018, 14:56:14)
Zmieniono: Dodano wybór oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1549