zamówienie na:

Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.13.2018.ZP1
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta nr 4, odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów, zgodnie z zastosowanymi poniżej kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą nr 4, wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. cena – 60 % (max. 60 pkt); 2. termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy – 40 % (max. 40 pkt).  
Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu
- Nr postępowania ZPI.271.13.2018.ZP1

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (6401kB) pdf .
Tom I i II - Siwz z załącznikami pobierz.
Tom III- Przedmiar robót pobierz.
TOM IV - Dokumentacja projektowa pobierz.
Tom V - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pobierz.
Tom VI - projekt Umowy pobierz (207kB) zip .
Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej pobierz (42kB) word .

Pytania i odpowiedzi, informacja o zmianie SIWZ pobierz (687kB) pdf .
Uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarów pobierz.
Informacja z otwarcia ofert pobierz (516kB) pdf .
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pobierz (646kB) pdf .

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (8 marca 2018, 10:48:22)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (24 kwietnia 2018, 10:40:53)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1446