zamówienie na:

„ Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie”, Nr postępowania ZPI.271.23.2018.ZP1 - ROBOTY BUDOWLANE.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.23.2018.ZP1
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp 
 „ Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie”, nr postępowania ZPI.271.23.2018.ZP1, roboty budowlane.Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (198kB) pdf .SIWZ z załącznikami pobierz (549kB) zip .Dokumentacja projektowa, STWiOR pobierz.Informacja z otwarcia ofert pobierz (396kB) pdf .Sprostowanie informacji z otwarcia ofert pobierz (205kB) pdf .INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY pobierz (302kB) pdf .Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (363kB) pdf

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (484kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (19 kwietnia 2018, 12:51:43)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (10 lipca 2018, 10:15:12)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 714