KONKURSY OFERT ROK 2011

KONKURSY OFERT ROK 2011

Protokół z posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 24.03.2011 r., na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. Porządek posiedzenia Komisji Konkursowej: Wybór [...]

otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza : otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o [...]

metryczka