Zadania zlecone

 

Są one realizowane w ramach Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)
Zakres działania i zadania gminy określa Rozdział 2 Ustawy (Zadania zlecone - art. 8).

metryczka


Wytworzył: Filip Dobiszewski (18 lipca 2003)
Opublikował: Filip Dobiszewski (18 lipca 2003, 12:03:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6443