Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 35) starsze karty »
numer wpisu:

20/2020

data: 6 sierpnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Centrum produkcyjno- magazynowo - usługowe z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na części działek o nr ewid. 263/4, 265, 266/1, 258/24, 262/1 obręb Lisi Ogon, gm. Białe Błota”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

19/2020

data: 17 lipca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o ponownym zebraniu materiałów i dowodów dla wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-dystrybucyjnych..." w m. Przyłęki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

18/2020

data: 9 lipca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji demontażu pojazdów (...) na terenie działki nr 168/50, obręb Lisi Ogon"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy białe

numer wpisu:

17/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

16/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

15/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

14/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

13/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

12/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

11/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 35) starsze karty »