Organizacje Pozarządowe

Organizacje Pozarządowe

Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.5.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu  24 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.5.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota  na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. przez organizacje [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.1.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu  5 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.1.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota  na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje [...]

Informacja dla Organizacji Pozarządowych (klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS)

Informacja dla Organizacji Pozarządowych (klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS)  [...]

Wolne środki dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

W związku z rezygnacją Stowarzyszenia Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza” z realizacji zadania pt. „XII Rodzinny Rajd Rowerowy, Festiwal-Sportowo Turystyczny, VII Bieg Trzeźwości” informujemy, że na realizację zadań [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 r. [...]

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota w sprawie   ogłoszenia   wyników   otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w   zakresie   kultury   [...]

Przedłużenie konsultacji

W związku z nie zamieszczeniem na stronach internetowych urzędu (www.bialeblota.pl, www.bip.bialeblota.pl)  załącznika w postaci projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Zarządzenie nr SG.0050.87.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 15 października 2015 r.   w  sprawie  konsultacji  projektu  Programu   współpracy   Gminy   [...]

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr SG.0050.18.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia  6 marca 2014 r.     w sprawie   ogłoszenia   wyników   otwartego  konkursu ofert na realizację zadania [...]

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Białe Błota  z organizacjami pozarządowymi oraz     podmiotami,   o    których   mowa   w   art. [...]

Wykaz stowarzyszeń

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Adres siedziby 1. Gminny Klub Sportowy „Spójnia" ul. Centralna 27b, 86-005 Białe Błota tel. 0691-176-882, e-mail: spojnia@tlen.pl 2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Specjalnej [...]

metryczka