Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 31 (z 31)zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji w Białych Błotach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 05 / A / 11
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 6 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 12 / 11
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 4 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa III etapu ulicy Brzozowej w miejscowości Łochowo

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 3141 - 10 / 11
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 31 marca 2011  10:30
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 13 / 11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 09 / 11
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 24 marca 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa ulicy Łąkowej w miejscowości Kruszyn Krajeński

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 07 / 2011
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 23 marca 2011  12:30
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Budowa łącznika pomiędzy ulicami Szubińską, a Bartniczą w miejscowości Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341 - 06 / 11
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 11 marca 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

WYKONYWANIE USŁUGI POMPOWANIA I WYWOZU WÓD ROZTOPOWYCH I OPADOWYCH Z DRÓG GMINNYCH NA OBSZARZE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 04/11
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 10 lutego 2011  12:30
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 03 / 11
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 24 stycznia 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

OBSŁUGA GEODEZYJNA DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341- 37/A/2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 12 stycznia 2011  12:30
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011 – 2013

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-42/10
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 5 stycznia 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 31 (z 31)