Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

I N F O R M A C J A w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
rejestr zmian informacji

poprawiono zakładkę
Data: 2020-09-02 15:01:56
Autor: Szymon Pater
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »