Zarządzenie nr 116/2019Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2019w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2020 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Zarządzenie nr 116/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2019


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2020 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy


   Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) Zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2020 r. w wysokości:
1. Dochody                        136 200 000,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące           127 544 921,46 zł
b) dochody majątkowe         8 655 078,54 zł  
 
2. Wydatki                         149 570 000,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące              124 721 703,69 zł
b) wydatki majątkowe          24 848 296,31 zł    
 
3. Deficyt budżetu 13 370 000,00 zł
 
i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie 116/2019 (10697kB) pdf

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (18 listopada 2019, 13:39:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597