Zarządzenie nr 327Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23 listopada 2009w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 327
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 listopada 2009


w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Białe Błota

 
Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
 (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 , poz. 889, z późn. zm.).
zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołać Gminną Radę Sportu w składzie:

Izabela Papuga
Beata Przyborska

3.      Katarzyna Krumrich
4.      Bronisław Balcerowski.

Robert Abram
Jan Szczepkowski
Andrzej Izdebski
Marian Wiśniewski
Patrycjusz Migawa
Ludwik Guzowski  
§ 2.Traci moc Zarządzenie Nr 220 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 05 lutego 2009 roku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 grudnia 2009, 08:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2234