Zarządzenie nr 331Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2009w sprawie przeprowadzenia oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r

Zarządzenie nr 331
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2009


w sprawie przeprowadzenia oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U.Nr 150, poz.1580 z póź. zm.), zarządzam co następuje :
 
 
 
    § 1.  Powołuję Komisję w składzie:
 
1.      Anna Rywak - przewodnicząca
2.      Ryszard Gołąb
3.      Renata Dworak
 
W celu dokonania oceny dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (7 grudnia 2009, 15:21:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2576