Zarządzenie nr 341Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 22 grudnia 2009w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego (zorganizowania czwartków lekkoatletycznych).

Zarządzenie nr 341
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 22 grudnia 2009


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego (zorganizowania czwartków lekkoatletycznych).

Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2010 roku  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu (zorganizowania czwartków lekkoatletycznych).
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Druki, na których należy składać oferty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się w Biuletynie Informacji Publicznej o otwartym konkursie ofert.
 
§ 3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Gazecie Pomorskiej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Ogłoszenie na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego (42kB) word

Załącznik nr 2 (93kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (28 grudnia 2009, 08:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2743