Zarządzenie nr 336Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 grudnia 2009w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 336
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 17 grudnia 2009


w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz na podstawie art. 21 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).
                      
z a r z ą d z a m,
co następuje: 
 
§1 Celem przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Cynowej w miejscowości Białe Błota”, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
Mariusz Stężewski         - przewodniczący
Bartosz Wiese              - sekretarz
Jadwiga Tomaszewska   - członek
 
§ 2 Komisja przystąpi do pracy w dniu 17.12.2009 r.
 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (6 stycznia 2010, 13:58:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2033