Zarządzenie nr 70Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 listopada 2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie nr 70
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 listopada 2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Na podstawie § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zarządza się, co następuje :


§ 1.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 599 082,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę 3 400,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę 3 400,00 zł

4. Wydatki po zmianach wynoszą 68 599 082,00 zł

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/ wydatki bieżące 48 965 165,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 16 971,00 zł

b/ wydatki majątkowe 19 633 917,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota.


zał. nr 2 do Zarz. nr 70 (17kB) plik
metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 grudnia 2012, 13:13:27)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:44:21)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1384