Zarządzenie nr 72Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2012w sprawie rzyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2013 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zarządzenie nr 72
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2012


w sprawie rzyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2013 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

  
   Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2013 r. w wysokości :
1. dochody                       59 736 000,00 zł 
w tym :
a/ dochody bieżące           58 026 000,00 zł
b/ dochody majątkowe             1 710 000,00 zł

2. wydatki                       62 336 000,00 zł 
w tym :
a/ wydatki bieżące                   50 730 160,00 zł
b/ wydatki majątkowe             11 605 840,00 zł  

3. deficyt                            2 600 000,00 zł 

i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT BUDŻETU NA 2013.exe (256kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 grudnia 2012, 13:17:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1685